Vízmérőhely kialakítása

A vízmérő akna beton, vasbeton vagy járható műanyagakna lehet. A vízmérőhelyet az ingatlanoknak a bekötést lehetővé tevő ivóvízhálózatot magában foglaló közterület felé eső méteres sávjában kell kialakítani. Vízmérőhely kialakítása. A vízmérőhely kialakításáról a Megrendelőnek kell gondoskodnia, ehhez a mellékletben szereplő műszaki leírás és vázlatrajz nyújt segítséget. A vízmérőhely elkészítésével egy időben legalább egy vízvételi helyet ki kell alakítani az elkülönített vízhálózaton.

A szakszerű kialakítás leírását, valamint . Közterületi elhelyezés esetén a vízmérőhelyet a víziközmű-szolgáltató – a közterületen a tulajdonosi. Ennek megfelelően a vízmérőhelyet önálló aknában kell kialakítani, ha az ingatlan határvonala és az ingatlanon lévő építmények . Tájékoztató vízmérőhely kialakításáról. Az akna oldalfalának és födémének statikai kialakítása , valamint az aknafedlap teherbírása a várható legnagyobb terhelés elviselésére alkalmas legyen. Mászható akna esetén a födémnyílás . A közterületi vízmérési helyen lévő vízmérők kizárólagos őrizetét biztosító helyzetét, zárását. Bekötési vízmérőhely kialakítása.

A bekötési vízmérő helyet önálló aknában kell kialakítani, ha. A kérelmező feladata a vízmérőhely kialakítása és a földmunka elvégzése. A tervek jóváhagyását követően kerülhet sor az akna megépítésére ( vízmérőhely kialakítása tájékoztató). A munkaárok kiásása a vízmérőakna és a gerincvezeték között a megrendelő feladata. A munkaárok balesetmentes kialakításáról, szükség szerinti dúcolásáról, körülkorlátozásáról, szükség esetén lefedéséről, éjszakai . Az ingatlan közmű hálózatba történő bekötését az ingatlan tulajdonosa, vagy egyéb jogcímen használója kezdeményezi a szolgáltatónál bekötési megrendelő kitöltésével.

Az ingatlan vízbekötéséhez szükséges vízmérőhely kialakítása ( vízmérőakna megépítése és a bekötési vízmérő beépítéséhez szükséges munkák), . A munkálatok megkezdése előtt az igénylő köteles beszerezni az illetékes Ellátásért felelős önkormányzat és a BAKONYKARSZT Zrt. Kérelmező feladata: – tervdokumentáció elkészíttetése,. Közterületen vízmérőhely csak úszótelkes beépítés esetén vagy műszakilag indokolt esetben alakítható ki.

Ennek helyét a szolgáltató egyetértésével a járási hivatal állapítja meg . VÍZMÉRŐHELY KIALAKÍTÁSA. Bármely megoldás esetén DMRV Zrt. Locsolási célú vízmérőhely kialakítását . Locsolómérő létesítése: Üzletszabályzat, 3. Egyéb szolgáltatási szerződések 22.

Szennyvízbekötés létesítése: Üzletszabályzat, 3. A szennyvízbekötés szabályai 1 17.