Szintezés végrehajtása

A szintezés gyakorlati végrehajtása. Gyakorlatilag úgy végezzük el a szintezést , hogy a szintezőműszerrel a két ponttól egyenlő távolságban előállítunk egy vízszintes síkot és megállapítjuk, hogy mekkora a két pont és a vízszintes sík közötti függőleges távolság (lA és lB). A két függőleges távolság különbségéből ugyanazt . Az előző fejezetekben megismerkedtünk a szintezőműszerek fajtáival, a szintezés szabályos hibaforrásaival és kiköszöbölésük módjával.

Ebben a fejezetben a szintezés gyakorlati végrehajtásának szabályait foglaljuk össze. A lécet felállítjuk a vonal kezdőpontján, erre a lécre fogjuk végezni az első hátra leolvasást. Magassági kitűzések elve és végrehajtása. A magassági kitűzés mérési mozzanatait megelőzi a kijelölt . A SZINTEZÉS GYAKORLATI VÉGREHAJTÁSA. A LÉCET FELÁLLÍTJUK A VONAL KEZDŐPONTJÁN, ( SZINTEZÉSI CSAPON,.

VAGY GOMBON). A MÁSIK LÉCES ELINDUL A HÁTSÓ PONTTÓL, LÉPÉSSEL KIMÉRI A LÉC-. MŰSZER TÁVOLSÁGOT ÉS AZT MEGJELÖLI A FÖLDÖN.

A MŰSZERES FELÁLL EZEN A JELEN, . Vonalszintezés elve, végrehajtása , szabályai. Ha a pontok ennél nagyobb . A hossz- és keresztszelvény mérés szintezéssel történő végrehajtása során a kitűzött nyomvonal mentén vezetett alapvonalon végzünk vonalszintezést úgy, hogy a megjelölt. A földi pontok magasságát általában egy választott alapfelülethez viszonyítják. Magyarországon jelenleg a Balti – tengernek a Kronstadti-mólón meghatározott.

A vonalszintezés végrehajtása. JZgási hálózat létesítésének munkafázisai á kéregmezgási hálózat kialakításával kapcsslates felv adatek a következők: =. H a gravimetriai mérések végrehaj tása. Barométeres magasságmérés. Terület- és szelvényszintezés.

A topográfiai térképek kartográfiai vonatkozásai (jelkulcs, névrajz, generalizálás). Terepfelmérés ( helyszínrajz készítése). Térkép elkészítése, beadása. Homlokzat megrajzolása, beadása.

Tengely-sokszögvonal kitűzése. Szelvényezés (stacionálás). Hossz-szelvény szintezés. Műtárgyhelyek, csomópontok és egyéb létesítmények bemérése. Talajmechanikai vonalas feltárás.

Gy: Ismerkedés a szintezőműszerekkel, vonalszintezés végrehajtása. A geometriai szintezés elve és végrehajtása. Teodolittal végezhető mérési feladatok. Geodéziai magasságmérés: a magasság fogalma. Alappont-szintezés, hossz-zelvény szin- tezés, terület szintezés végrehajtása.

Szintes61éc, szintező saru. Adatgyűjtés mérőállomással. Trigonometriai magasságmérés végrehajtása. Objektumok és terepfelmérés végrehajtása mérőállomással, mérési adatok terepi rögzítése.

Buborék leolvasással való szintezés, 47. Alappontszintezés célja két vagy több pont magasságkülönbségeinek meghatározása. Keresztszelvény szintezés, 60.

A gyakorlati tesztterület bejárása, mintavételi stratégia elkészítése, a pontos domborzati adatok begyűjtését megelőző alappont- szintezés végrehajtása. GPS alapú talaj és vízmintavételezés. A talaj és vízminták laboratóriumi elemzése I.