Forgácsolással elérhető felületi érdesség

Az ilyen jellel megjelölt felületeket forgácsolással , anyagleválasztással megmunkálni . Az esztergakést forgácsolás közben egy vezérlőtárcsa húzza befelé, amely a maró egy fordulata alatt annyit fordul, ahány foga van a marónak. Ezt a mozgást rúgó biztosítja. Ha belső üreget kell megmunkálni, akkor ITpontosságú furatból kell kiindulni, az elérhető pontosság IT a felületi érdesség Ra = 4. A gépgyártásban a legnagyobb méretpontosságot, alakhűséget és a legjobb felületi minőséget a. Az elérhető pontosság IT- a felületi érdesség : Ra=1− 1. A csúcstechnológiák körébe tartozó ultraprecíziós esztergálás, valamint a mikroforgácsolás pontossága az előbbitől akár 2. Forgácsolással készítendő felület érdességi alapjele: 10. Nem forgácsoló eljárással készült felület érdességi alapjele: Az érdességi jelölések alapjelei utalnak a technológiára, amellyel a felületet elő kell állítani. Ez is arra utal, hogy a technológia és a vele elérhető felületi érdesség összefüggésben van egymással.

Felületi érdesség használata. A műszaki rajzokon a geometria méretek tűrése mellett a felületeket is jellemzik. Ra-Rz felületi érdesség értékek összehasonlítása. Az alkatrész felületének érdességét úgy mérhetjük, . A maradófeszültségeket az előállítási folyamat ( hidegalakítás, hőkezelés, forgácsolás ) műveletei hozzák létre úgy, hogy az eljárás közben az anyagban . A felületminőség egy olyan komplex fogalom, amely a megmunkált (forgácsolt, alakított stb.) felület mikrogeometriai jellemzőit ( érdesség , hullámosság),.

Itt is még elfogadottan használnak régi Ra-Rz átszámításokat, pedig a felületi érdesség megválasztása egyike azoknak a feladatoknak, amelyek esetében. Finomesztergálás, köszörülés. A különböző megmunkálásokkal elérhető pontosságok és átlagos . A profilometriás felületi érdesség -mérőgépek (profilletapogatás útján dolgozó) esetében az igen kis (µm nagyságrendű) lekerekítési sugárral rendelkező gyémántcsúcs egyenletes sebességgel haladva tapogatja le a felület egyenetlenségeit.

A gyémántcsúcs függőleges mozgása egy induktív mérőfej . Ezeket az egyenetlenségek analitikus elemzése útján lehet eljutni az un. Mérések segítségével lehet meghatározni a . Fényesítéskor a vékony réteg leforgácsolására, a mikrogeometriai profil képlékeny alakítására és a felületaktív anyagok kémiai hatásának kifejtésére a technológiai körülmények is hatással vannak. A palástkorongok külső és belső forgásfelületeken, valamint síkfelületeken egyaránt használhatók, míg a homlokköszörülést leginkább síkfelület megmunkálására használják. A köszörüléssel elérhető méretpontosság IT5. IT a felületi érdesség Ra = 16.

A kisebb értékek finomköszörüléssel érhetők el. Mi az átlagos felületi érdesség (Ra)? Adja meg a forgácsolással és a nem forgácsolással készítendő felületek érdességi rajzjelét! Mit jelent a kiemelt érdességi jel? Adja meg a különféle köszörülési módokkal elérhető felületi érdességeket ? Az átlagos érdesség : R a. A ráhagyás max μm, az elérhető pontosság IT3-IT az érdesség.

Az acélok forgácsolással történő megmunkálását, az esztergált felület érdességi jellemzőit, azok változását a. A kis előtolás- tartományban (f=05-mm) esztergálással elérhető , tartható – az alkalmazott. A forgácsolás során biztosítani kell a szemcsék anyagba. Az optimális forgácsolási paraméterek a műanyagok egyes típusainál a felületi érdesség vonatkozásában még .