Alapozási módok

A síkalapozás esetében a teherbíró talaj a terep közelében van. A terepszint közelében lévő teherbíró talajra készített alapozási mód. Síkalapozásokat általában akkor készítünk, ha a teherbíró talaj a terepszint közelében van. Az építmény terhének közvetítési módja, valamint a terhelt talajrétegek felszíntől való távolsága alapján az alapozási módok két csoportra oszthatók.

Síkalapozásnak azokat az építési módokat nevezzük, amikor az építményt felszínhez közeli talajrétegre helyezik. Mélyalapozásnak azokat az alapozási módokat nevezik, amikor az építmény terhét. Az alapozási módok közül említésként a lemezalapozás. A lemezalap az épület egésze alatt helyezkedik el. Ez egy összefüggő vasbeton szerkezet, amit akkor alkalmaznak, ha túl széles sávalapokra lenne szükség az épület terhe vagy a talaj minősége miatt.

A szerkezeti kialakítása kedvező, mivel a terhek nagy felületen . Az alap közvetlenül, alsó támaszkodó felületével adja át a terheket a talajnak (az oldalfelületen átadott teher elhanyagolható). Az épület alapozása a csarnok típusától, méreteitől és a talaj minőségétől függ – ennek függvényében három alapozási lehetőséget ajánljunk. A passzívházaknál az átlagos épületekhez hasonlóan a két leggyakrabban használ alapozási mód a sáv és lemezalapozás. Sikalapozás Melyalapozas.

Az építmény nagyságához (sulyához) és céljához képest, valamint a különböző talaj- és vízviszonyok szerint és végül a különféle építő-anyagok szerint a legkülönbözőbb alapozási módokat ösmerjük. A mélyalapozások sajátossága, fajtái, története. A talajviszonyok szerint I. A figyelembe veendő terhek és . Speciális alapozások (keszon vagy légnyomás alapozás).

Alapozás agresszív talajvízben. Egyedi alapozási módok : a teherhordó szerkezet terhét rövid közvetítő elemek közbeiktatásával továbbítja az altalajra. Kútalapozás: olyan alapozási eljárás, amikor az építmény – elosztó szerkezet útján – terhét a mélyebben fekvő . Szigetelések című fejezet foglalkozik, míg az alapozás és szigetelés kapcsolatát a 7. A lapozási módok című pont tárgyalja, . Az építés célja — épületszerkezetek és építési módok közötti összefüggés, kapcsolat.

Zsófia híd jól bevált szekrény-alapozását hozta fel például. Az épületszerkezetek rendeltetése és a velük szemben támasztott követelmények. Alépítményi szerkezetek.

Földmunkák dúcolásai, szádfalak, víztelenít´´o . Függőleges irányú repedés. Figyelem, több helyes válasz is lehetséges! Milyen tűzveszélyességi osztályba tartoznak a lakóépületek? Mérsékelten tűzveszélyes (D). Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes (A).

A felsorolt alapozási módok közül melyik nem tartozik. Munkánkra akkor van szükség, ha a hagyományos alapozási módok közül egyik sem alkalmas egy építmény terhein.