Támfalak típusai

Szilárdított talajtestek, mint megtámasztó szerkezetek. Megtámasztó szerkezetek típusai. Horgonyzott szerkezetek. A támfalakat a földmű szintkülönbségei esetén a meredek rézsűben nem állékony földtestek megtámasztására, tereplépcsők kialakításakor építik többnyire.

A többféle támfal típusban az a közös, hogy a földfal nyomását alapvetően a szerkezet saját vagy a földfal egy részének erre felhasznált tömegével . Kő, beton vagy vasbeton anyagú, síkalapon nyugvó, előre vagy hátra nyúló talpszélesítéssel, merevítő bordákkal vagy azok nélkül készülő falak. A megtámasztásban meghatározó szerepe a fal önsúlyának van, amihez egyes típusok esetében a talaj vagy szilárd kőzet stabilizáló tömege is . Támfal készülhet akkor is, ha a lejtős kertben nagyobb, összefüggő, vízszintes felületet szeretnénk kialakítani. Támfal szükséges akkor is, amikor a kert hegyoldalban, bevágásban van, így szükség van egy védőfalra azért, hogy a területet védjük az esetleges hegyomlástól. Ha egy lejtőn támfalakat építünk . Az állandó jellegű megtámasztás leggyakrabban súlyfalakkal oldható meg. A támfalak másik típusa saját súlyán kívül a megtámasztott földtömeg egy részét is felhasználja az állékonyság biztosítására.

Ezekből a megtámasztási igényeknek megfelelő típusok a támaszmagasság szerint egyszerűen kiválaszthatóak. A telepítés során a tartóoszlopokat betonágyba helyezzük, a támfal hátsó részénél zúzott kőbőldrénréteget képezünk, melyet geotextiliával határolunk el. Vasúti pályák – Műtárgyak. A föld belsejében létesített olyan műtárgyak, mellyek. Hágó (vízválasztó): magashegységek.

Talpalagút ( bázisalagút). A GEOSúlytámfal egy felhasználóbarát szoftver súlytámfalak tervezésére és számítására. A GEOprogramcsomag több mint programja teljeskörű megoldást kínál a legtöbb geotechnikai feladatra.

A támfalak esetében is megkülönböztetünk eltérő típusokat , elsősorban az anyaghasználattól függően: Kőburkolatos támfal. Ez a típus készülhet előre gyártott elemekből, illetve öntött vasbetonból. Ajánlott a kerítés és a ház burkolóanyagához hasonló anyagot választani.

Ez illeszkedik leginkább a természetbe . A talajfeltárásokat követően a litológiai viszonyok alapján négy eltérő típust különíthettünk el. Az első típusnál a támfal teljes egészében laza löszre, vagy áthalmozott löszre épült. A második típusnál kőzettani folytonossági hiány van, amelyben a laza lejtőüledékek alatt a mállott vulkáni anyag a felszínhez közel, . Támfal olyan esetekhez, ahol a töltés alacsony oldalán nincsen elég hely az alapzat számára. TámfalFüggőleges: Hasonló a TámfalDőltSíkú alkotóelemhez, azzal a különbséggel, hogy ennek a típusnak mindkét fala függőleges.

Alapértelmezett eszközpaletta: Támfal alkotóelemek. A Gabion szerkezetek típusai. Gabion kődoboz mellett megtalálható a hegesztett hálós Gabion doboz is, melyből a hagyományos Gabion szerkezetekhez hasonló kővel kitöltött konstrukciók hozhatók létre, elsősorban építészeti . A támfalak nyomvonalának megtervezése, alapozása, dőlésszögének kialakítása , illetve az építése szakértelmet kívánó művelet.

Támfal típusok : szárazon rakott támfal, rönktámfal, kővel burkolt támfal. A kertünkben lévő szintkülönbségek áthidalásának egyik megoldása a támfalépítés.