Szociális segély igénylése nyomtatvány

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok. A rendszeres szociális segély megállapításának jogcíme: egészségkárosodott. Csatolásra került (a megfelelő aláhúzandó):. Magyar Államkincstár Területileg Illetékes Igazgatóságának igazolása.

A kormány arra törekszik . Nyomtatvány szociális támogatás igényléséhez. Rendszeres szociális támogatást kérek. Rendkívüli szociális támogatást kérek.

Kérelmező neve: … ………………. Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. Közös háztartásban élő eltartott gyermeknek számít: – a húsz évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező,. Ebbe a csoportba tartozik a foglalkozást helyettesítő támogatás, amit a munkanélküli segély folyósításának megszűnése után lehet igényelni , valamint a rendszeres szociális segély.

Adósságkezelési szolgáltatás. Az a szociálisan rászoruló veheti igénybe, aki alacsony jövedelméből nem tudja havonta . Nyilatkozatok jövedelemről:. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem.

Társas, egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem. Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem. Táppénz, gyermekgondozási támogatások.

Hátrányos helyzet igénylése. Munkaügyi Központ igazolása – egészségkárosodott személy esetében OOSZI szakvélemény c. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások: a. Köztemetés iránti kérelem és tájékoztató Köztemetéshez kapcsolódó nyilatkozatok Meghatalmazás kórházból történő . A család jövedelemviszonyait tanúsító nyilatkozat, az igénylő és a vele közös háztartásban élő mindennemű . Kamatmentes szociális kölcsön. Az aktív korúak ellátását igénylő személy köteles a szociális hatáskört gyakorló szervnek bejelenteni, ha.

Adó ügyekkel kapcsolatos nyomtatványok : – Iparűzési adó bevallás. Bevallás ideiglenes jelleggel végzett. Személygépkocsi szerzési támogatás igénylése. A segélyeket minden hónap utolsó napján szokták kiutalni.

Többféle szociális segély és ellátás létezik, de ezek típusa önkormányzatonként változhat. Nem minden önkormányzat biztosítja valamennyi létező szociális juttatást. Viszont, amiben mind szinte megegyezik, az az, hogy igényléséhez nyomtatvány , . Zalaegerszeg, Kossuth u. Aktív korú nem foglalkoztatott személy). RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY igényléshez kérelem nyomtatvány elvált.

A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások. Föld bérbeadásából származó jövedelem. Egyéb (különösen: kapott tartás, ösztöndíj, értékpapír jövedelem).

Az elektronikus nyomtatványok kitöltéséhez szükség van általános nyomtatványkitöltő programhoz (ÁNYK), ha még nem rendelkezik ilyennel, akkor letöltheti a NAV oldaláról, illetve az alábbi linkről: Általános nyomtatvány kitöltő program letöltése.