Szintezés szabályai

Az előző fejezetekben megismerkedtünk a szintezőműszerek fajtáival, a szintezés szabályos hibaforrásaival és kiköszöbölésük módjával. Ebben a fejezetben a szintezés gyakorlati végrehajtásának szabályait foglaljuk össze. A lécet felállítjuk a vonal kezdőpontján, erre a lécre fogjuk végezni az első hátra leolvasást. A két pont magasságkülönbsége ennek a két leolvasásnak a különbségeként számítható. Az A és B pont magasságkülönbsége egyenlő a három magasságkülönbség összegével.

Ha a különbség pozitív, a B pont magasabban, ha negatív, akkor alacsonyabban van, mint az. A vonalszintezés szabályai. Nagyobb pontosságigényű vonalszintezést napos . A SZINTEZÉS HIBAFORRÁSAI ÉS SZABÁLYAI. A HIBÁK FORRÁSAI: SZEMÉLYI HIBÁK. A MÉRŐFELSZERELÉS HIBÁI.

A SZEMÉLYI HIBÁK GYAKORLOTT ÉSZLELŐ ESTÉBEN CSEKÉLY. JELENTŐSÉGŰEK, NEM FOGLALKOZUNK VELÜK. A földi helymeghatározásról.

Magasság, magasságmérés, a szintezőműszer felépítése. A szintezőműszer vizsgálata. Vonalszintezés, részletpontszintezés. Fő szabályok: A műszer a kötőpontoktól egyenlő távolságban legyen. Kétszeri szintezés esetén a két szintezést ellentétes irányban kell végezni.

Magyarországon jelenleg a Balti – tengernek a Kronstadti-mólón meghatározott középtengerszint. Ezekből számítható az A és B pontok magasságkülönbsége. Középről való szintezés elve. A Leica Sprinter többfunkciós digitális szintező szintezőlécét az optikai szintezőkhöz hasonlóan kell megirányozni, de maga a mérés egyetlen gombnyomásra történik.

A mérés eredménye azonnal, jól olvashatón megjelenik a kijelzőn. A pontos és megbízható mérés érdekében a műszer megengedett . Ismerje, hogyan kell a teodolittal:. Ismerje a magasság meghatározását horizontsíkkal. Teodolit használatának szabályai. A vizszintes szögmérés módszerei.

Libellás szintezőműszer. A felhasznált habarcstól vagy kötőanyagtól függetlenül a teljesen hibátlan esztrich készítéséhez be kell tartani bizonyos alapvető szabályokat. Szintes61éc, szintező saru. PROKRuSZTéSZ-áGY, AVAGY. A KöZöS EuRóPAI REFERENCIAKERET.

A Küszöbszintnek (az angolból szó szerint lefordított!) nem.