Rácsos tartó típusok

Célunk, hogy létrehozzuk a főtartó gépi analíziséhez szükséges szerkezeti modellt, amely még nem azonos a statikai (mechanikai) modellel. A főtartó szerkezeti elemekből épül fel. A RÁCSOS – TARTÓ FOGALMA. Előző dia címe: CSOMÓPONTI KIALAKÍTÁSOK.

Következő dia címe: RÁCSOZÁS- TÍPUSOK. Utolsó dia címe: GERBER- RENDSZERŰ RÁCSOSTARTÓK. Széchenyi István Egyetem.

A tervező feladata: hatékony szerkezet létrehozása, ahol az elegancia és a gazdaságosság is egyensúlyban van. Egy egyszerű rácsos tartó. Amint azt láthatjuk,a tartó lényegében rudakból és csomópontokból áll, aminek köszönhető a viszonylag egyszerű erőjáték.

A negyedik ábra segíti a tartószerkezet részeinek bemutatását. A zöld színnel jelzett szakaszok az övek. Vierendeel-tartókat is, amely a rácsos tartó olyan „elfajulásaként” is felfogható, amely nem tartalmaz ferde rudakat, és az egymásra merőleges rudak között kifejezetten merev. A Vierendeel- tartók jellemző hálózatát a két másik tartótípussal együtt az 5. A rácsostartókhoz a hagyományos csarnokszerkezeteknél jól bevált tetőburkolati típusok közül bármelyik alkalmazható: Lindab Z-szelemensorhoz rögzített egyrétegű (szigeteletlen) vagy kétrétegű (hőszigetelt) trapézlemezes, szendvicspanel tetőburkolat, vagy akár a rácsostartó felső övére közvetlenül . A házi feladat keretében nem kell több változatot és közelítı számítást készíteni, a vázlatterv legfıbb célja a rácsos tartó hálózatának ( típus , keretosztás, magasság) felvétele, az illesztési koncepció és a merevítési rendszer tisztázása.

Az előző fejezetekben ismertetett geometriai, gyártási és konstrukciós feltételek betartása mellett elvileg teljesen szabadon választott méretű és kívánt teherbírású rácsostartó egyedileg megtervezhető. Ugyanakkor néhány, a gyakorlatban tipikusan előforduló, konkrét geometriai méretek esetére a Lindab . Talplemezes kapcsolat esetén kiékelés is alkalmazható. Leellenőrízhető a rácsostartó húzott évenek a homloklemezes illesztése is. Vakrúdnak nevezzük a tartó azon rúdjait, melyekben nem ébred erő. A gyakorlatban létrehozott rácsos tartók csomópontjaiba nagyon ritkán építenek csuklókat, a rudakat merev kötésekkel (például hegesztés ) . Rácsos tartó rúdtípusai.

Ezen utóbbiak feladatát röviden áttekintjük, hídszerkezetekről másik fejezetben szólunk. A csarnok vázszerkezete . A rácsos gerendatartó azonos funkció mellett nagyobb fesztávolság áthidalására alkalmas, mint a tömör gerenda, fajlagos súlya kisebb, anyagfelhasználás szempontjából kedvezőbb, de szerkezete bonyolultabb, és nagyobb munkaigényű. Alkalmazása inkább a nagyobb fesztávoknál és mozgó berendezéseknél van. A rácsos tartó csomóponti kialakítása csavarozott vagy hegesztett. Alárendelt rácsos tartók esetén csomólemez nélkül, jelentősebb tartóknál csomólemezzel kötjük be a rudakat.

Dinamikus és fárasztó igénybevételek esetén fontos a fokozatos . Magasépítési alkalmazásukat tekintve csak az első két típusnak van jelentősége. A rúdszerű térbeli rácsos szerkezetek sokoldalú alkalmazásának jellegzetes példái a távvezeték-tartóoszlopok, adótornyok, tűztornyok és kilátótornyok,. A leggyakoribb a négyzet befoglaló keresztmetszetű, négyövű rácsos tartó.

Az üres, típus fa fedélszerkezet magán viseli az üres fedélszék elvi jellegzetességeit, de a felhasznált fűrészáru, és az alkalmazott kapcsolatok terén a korszerűbb. Két típusuk alakult ki: kisebb fesztávolságokhoz a szarufákat helyettesítő rácsos tartókat használják, nagyobb fesztávok áthidalására inkább a komplett rácsos .