Rácsos tartó példa

A példákat bemutatja: Dr. Garai József A felvételt készitette és vágta : Bagyinka László A felvételt szerzői jog védi! Rácsos tartók – Truss – Duration: 4:19.

MEGHATÁROZANDÓK A RÁCSOS TARTÓ RÚDERŐI! VAKRUDAK (Vakrudak azok a rudak, amelyekben nem ébrednek rúderők.) A 2- es és 8-as csomópontokba két-két rúd köt be. Tehát úgy tűnik, hogy a csomópontra ható . Tarnai Gábor, mérnöktanár). Adott: Az ábrán látható rácsos tartó méretei és terhelése. Kapcsolatok (csavarozott, szegecselt és csapolt).

Számítás, osztályozás és modellezés. Csomópontok I és H szelvényekből. A tartó rövidebb oldala: a = 1m. F=kN koncentrált erő, illetve az a=m távolság. Határozzuk meg a támaszerőket és a rudak igénybevételeit számítással.

Megoldás: előbb felvesszük a kényszereknél az ismeretlen nagyságú és . A rácsos tartók két végükön csuklókkal összekötött merev testekből állnak. Az így kialakított tartót az őt alátámasztó szerkezetekkel a már tanult kényszerek, támaszok kötik össze. FELHASZNÁLT IRODALOM ÉS PROGRAMNYELV. STATIKAILAG HATÁROZATLAN TÖRZSTARTÓ MÓDSZERE. Alkalmazott programnyelv.

PÉLDA EGY SZERKEZET MEGOLDÁSÁRA EGYESÍTETT ERŐMÓDSZERREL. Elemei rendszerint egyenes tengelyű rudak. Anyaguk elsősorban acél. Az egyes csomópontokban működő erőknek egyensúlyban kell . Erre a közelmúltból vehető példa az új Budapest Aréna, amelynek övei nagyméretű H szelvényekből készültek. Lerögzítjük, hogy ennek a tárgynak a keretében néhány tíz méter fesztávolságú, kéttámaszú, tipikusan könnyűnek nevezhető rácsos tartók tervezési és megvalósítási kérdéseivel kívánunk foglalkozni.

Vegyünk egy egyszerű példát , kellően leegyszerűsítve (hiszen nem mechanika- előadást tartok ) ,legyen mondjuk az áthidalandó fesztávunk méter. Síkbeli rácsos tartók 6. O ponton átmenő egyensúlyozó erő vetületei: Qx = -(kN – kN) = -kN . Nagyon fontos a példatár tanulmányozásánál, hogy a megoldást. SÍKBELI CSUKLÓS SZERKEZETEK.

A kapcsolat csavarozott. Alsó öve HEA10 felső öve HEA120-as szelvényű, rácsrúdjai zártszelvények, méretük az igénybevételek nagyságához igazodik. Az alsó öve vízszintes vonalvezetésű, a felső párhuzamos . Ezen egyetemi jegyzet a mechanika, azon belül a statika tudományával foglalkozik. Nem titkolt célja, hogy segítséget nyújtson azoknak a hallgatóknak, akiknek szándéká- ban áll az e tudományág jelentette fontos ismeretanyag alapjait megismerni és elsajátí- tani, ami további tanulmányaik hasznos, sőt elengedhetetlen .