Palatető rákkeltő

A mai napig több százezer családi és lakóházat, valamint legalább ugyanennyi ipari és mezőgazdasági épületet fed palatető. Persze ez nem jelenti azt, hogy ön vagy az ott lakók állandó halálos veszélyben vannak, csak a bontás során keletkező por jelenthet veszélyt, alapállapotban a palatető még nem ok a rettegésre . Ezzel egy időben a palában levő egészségre káros, rákkeltő azbesztet a tetőről bemossák a házat körülvevő földbe, ahol esetleg a tulajdonos és szomszédja konyhakertje van, és saját fogyasztásra termeli a zöldségeket. A palamosás során a tetőszerkezet és nem kellő odafigyelés . Zalavári István szerint a pala mindentől függetlenül még jó tetőfedő anyag.

Amikor kiderült az azbeszt rákkeltő hatása, először szigetelőanyagként, majd cementként betiltották a használatát. Ilyen esetben a pala porózussá válik, s kimosódhatnak belőle azbesztszálak, s az bekerülhet a lakótérbe. Nagyon sok magyar lakóépület szennyezett még mindig rákkeltő azbeszttel.

A riportok tanúsága szerint minden különösebb védőfelszerelés és biztonsági intézkedés nélkül dobálták le a tetőkről a palacserepeket – holott egy azbeszttartalmú, az egészségre különösen káros, rákkeltő hatású veszélyes hulladékról van szó. Házunk szépségét nagyban befolyásolja a tetőelemeink típusa. A természetes palatető nagyon szép, ugyanakkor drága megoldás. A nagy gondot az okozza, hogy kiderült, az anyag erősen rákkeltő hatású, ami miatt veszélyes. A gyártás kezdete óta eltelt ötven évben ezek a tetőfedő elemek . A házfelújítás során jelentkező költségek közül az egyik, amit nem érdemes megspórolni a palatető más, kevésbé veszélyes anyagra – acélra, vagy cserépre – való cseréjének kiadásai.

A pala ugyanis nagy mennyiségben tartalmazza a sok évó óta ismert rákkeltő hatású azbesztet. A világ fejlődésével, a tömeges használattal és az azbeszt környezetbe való kikerülésével azonban fokozatosan derült fény annak káros, rákkeltő. A tetőfedő anyagok közül hazánkban a legkeresettebb hullámpala az olcsó pala. Kevesen tudják, hogy a szinte minden tüzép-telepen megtalálható, külföldről behozott palák egyike-másika azbesztet tartalmaz.

Az eredeti pala az hasított kőzet de elég régóta azbeszt cement anyagúakat is árulnak. Ezekről az utóbbi időben kiderítették, hogy azbeszt tartalma miatt rákkeltő hatású. Ezért is ritka ma már a hullámpala fedés. Ujabban inkább a műanyag zsindelyt rakját, mert nagyon sok formában és színbem kapható és . Napjainkra már a régi azbeszttartalmú paláknak lejárt az ideje. Egyrészt azért, mert egyre több gond van vele a háztulajdonosoknak, másfelől környezetre veszélyes anyagnak minősül a rákkeltő azbeszt miatt.

Sokszor a tulajdonos nem is tud róla, hogy rossz a fedése, mert kevés víz jut be az esetleges hajszálrepedéseken . Első gyárát az ausztriai Vöcklackbuckban, a másodikat a magyarországi Nyergesújfalun építette fel. Az Eternit ma már fogalommá vált az egész világon. Sajnos ezért az azbeszt tartalmú palatetőre nem szerelhető napelem. Ennek oka, hogy a napelem tartószerkezetének felszereléséhez a pala tetőt meg kellene . Azbesztcement anyagok: csôvezetékek (pl. ivóvíz hálózat), tetô és oldal- pala , hullámpala, ereszcsatornák. A nem sérült azbeszt pala nem jelent számottevô kockázatot, így cseréje a jelenlegi törvények és.

Olcsó, cserébe rákkeltő. A tudományos kutatások lassan jutottak el a konkrét eredményekhez, amelyek egyértelműen bebizonyították, hogy a levegőbe . Ma már biztosan tudjuk, hogy az azbeszt alattomos rákkeltő anyag. A sérült pala gyakran kerül erdő szélére, árokba, illegális sittlerakó helyre – de az se jobb, ha ott marad az udvarban.

Az azbeszt nem tréfadolog, hanem veszélyes rákkeltő anyag.