Konzolos kéttámaszú tartó

Azokat a tartókat, amelyek az alátámasztási pontokon túlnyúlnak (és esetleg terhelés is koncentrálódik ezen a részen), konzolos kéttámaszú tartóknak nevezzük. Konzolos tartók esetében a reakcióerők és a maximális hajlítónyomaték meghatározása a két végén alátámasztott tartók eljárásaihoz hasonlóan valósítható meg. A konzol azt a részét jelenti a tartószakasznak, amely túlnyúlik a támaszközön.

Amelyik tartó konzolt tartalmaz konzolos kéttámaszú tartónak nevezzük. Kéttámaszú tartó jelképes ábrázolása. A gépek forgó tengelyeire ható általános irányú külpontos erő,- mint például ferdefogú fogaskerékhajtás – esetén három . Koncentrált és megoszló erőkkel, nyomatékokkal terhelt kéttámaszú és befogott tartók.

Mit nevezünk kéttámaszú tartónak ? Milyen tartó a konzolos tartó? Ismertesse egy végein alátámasztott tartó reakció erőinek számítással történő meghatározását! Széchenyi István Egyetem. Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék.

Statikailag határozott tartó fogalma, támaszerők típusai, jelölése, egyensúlyozás. Síkbeli erőrendszer egyensúlyozása. Rúderők számítása csomóponti módszerrel. Három koncentrált erő és két megoszló terhelés, egykonzolos kéttámaszú tartón.

Konzolos kéttámaszú tartó Csuklók beiktatásával a folytatólagos többtámaszú tartók is statikailag határozottá tehetők Befüggesz- tett tartó Befüggesz- tett tartó Be- füg-gesz-tett tartó Befüggesztett tartó. A többtámaszú tartót konzolos kéttámaszú és beakasztott tartókból állítjuk össze Egy elem sérülése több másikét okozza. A következőkben nézzük meg, hogy hogyan alakul néhány. STATIKAILAG HATÁROZOTT EGYSZERŰ TARTÓ statikai modellje: BEFOGOTT TARTÓ ( KONZOL ). KÉTTÁMASZÚ TARTÓ l: fesztávolság l: fesztávolság. Gyakorló feladatok mozgó erőkkel terhelt tartók vizsgálatához.

Törtvonalú kéttámaszú tartó hatásábrái. Két oldalon konzolos kéttámaszú tartó hatásábrái. Csuklós többtámaszú tartó (Gerber-tartó) hatásábrái. A tervező feladata: hatékony szerkezet létrehozása, ahol az elegancia és a gazdaságosság is egyensúlyban van.

Egy konzolos kéttámaszú tartó elrendezése és terhelése az alábbi ábrán látható. Feladatok a) Számítással határozza meg az alátámasztásoknál fellépő reakcióerők nagyságát. Határozza meg a veszélyes keresztmetszetet terhelő hajlító nyomaték . A tengelyeket kéttámaszú tartóként modellezve, és a szuperpozíció elvét alkalmazva a következő eseteket vizsgáljuk.

Tengely terhelése a támaszközben koncentrált erővel. A támaszközben terhelt tartó a koordináta rendszerrel. A számítást, és az abból kapott eredményeket csak saját felelősségre lehet használni. Hasonlítsa össze a tervezési értékekkel (ME VEd)!

Ellenőrizze le a gerendát! Adatok: – A tartó mindkét végén csuklós kéttámaszú (nem konzolos ) kialakítású, lefele ható végig egyenletesen megoszló . A zárt kötélsokszöget pedig a kéttámaszú tartó nyomatéki ábrájának nevezzük. Ennek meg- szerkesztése oly módon történik, hogy a rúd hossztengelyével párhuzamos egyenest alapul véve, balról jobbra haladva, az erőmérték figyelembevételével nagyság és . A nyomatéki ábra alatt a rúd nyíróerő ábráját rajzoltuk meg.

A statikailag határozatlan alátámasztású szerkezetek reakcióinak meghatározására a statikai egyenleteken kívül más összefüggésekre is szükség van, például a szerkezet rugalmasságára, illetve az esetleges hőtágulás és támaszelmozdulás hatására.