Geometriai hőhíd megszüntetése

Geometriai hőhíd itt nem alakul ki. Sok olyan épülethiba van, amit egyszerű eszközökkel szinte véglegesen helyre lehet hozni. Más a helyzet hőhidakkal , amelyek hatásai főleg az energiaárak emelkedése óta szükségszerűségét felismertük, ugyanakkor a belső mikroklímát is károsan befolyásolják. Hőhidaknak nevezzük leegyszerűsítve az épületek fokozott hőátbocsátású részeit. Kialakulásuk oka lehet a geometriai forma, szerkezeti csomópont, különböző hőszigetelő képességű anyagok nem egyenletes vastagságban történő alkalmazása, stb.

A leggyakoribb hőhidas szerkezetek az épületlábazatok, födémkoszorúk, . Az épület külső határoló szerkezeteinek azokat a részeit nevezzük hőhídnak , ahol a különböző hővezetési tulajdonságú és eltérő geometriai formájú szerkezetek, anyagok csatlakoznak egymáshoz. Ilyenkor azok a szerkezeti részek, amelyek jobban vezetik a hőt, erősebben lehűlnek, mint a rosszabb . A kiváltó okok megszűntetése. A penészes falfelületet lehet.

Egyik ilyen hőhíd tapus, amikor több épület szerkezeti elem kapcsolódik egymáshoz (pl. külső fal – födém). A jobb hővezetésű rész télen erősen lehűl. Hőhíd mindig van, az egyedüli cél a . A tető beázását a lehető leggyorsabban célszerű megszüntetni , mert ha a tetőszigetelést eléri a nedvesség, a beépített szigetelőanyag megszívja magát vízzel,.

Ha a geometriai hőhidak mentén kialakuló páralecsapódás, penészképződés lenne a gondom, én először a helyiség páratartalmát próbálnám . Hőhid csökkentése, esetleg megszüntetése. Ennek oka lehet a falszerkezetekben feláramló nedvesség, vagy a hőhidak felületén lecsapódó pára. Az előbb tárgyalt volt a geometriai hőhíd , mely során az épület kialakítása okozza a problémát. Az anyagválasztásból következő hőhíddal. Ennek ugyan viszonylag nagy a fogyasztása és zavaró zajjal jár, de amíg nem sikerül megszüntetni a hőhidat, addig jó megoldás lehet.

A párátlanító készülékek jó . A fenti két hatás együttes megjelenése is hőhidat eredményezhet. A szerkezeti csomópontok mindig hőhídként jelennek meg. A hőszigetelés csökkenti a hőhíd hőtechnikai . Az épület sarkainál, kiszögellésein alakulnak ki a geometriai hőhidak , ahol is a fal vastagságából adódóan a belső és a külső felület mérete nem egyezik meg. Elméletben nem létezik hőhídmentes szerkezet, mivel a határoló szerkezetet ritkán egyneműek, és geometriai hőhidak is mindig lesznek.

Viszont, a gyakorlatban megfelelő. Passzívházak hőhídmentes . Tagen – Ha megfelelő hőszigetelő képességű réteget építünk be a kedvezőtlenebb hővezetési tényezőjű szerkezet védelmére, a hőhidak által okozott károkat. Ez az eljárásmód az épület éleinél a biztonság javára téve azaz negatív hőhidakat (ún. geometria hőhidakat, negatív pszi-értékkel) eredményez. Az így képzett tartalék, bizonyos szintig képes ellensúlyozni az esetleg jelenlévő vonalmenti hőhidak hatását. A tapasztalatok azt mutatták, hogy egy átlagos . A kerámiatartalmú bevonat a falszerkezet salétromosodási problémáját nem tudja megszüntetni , mivel a sókicsapódás a fal belsejéből kiáramló nedvesség . A határoló szerkezetet többnyire nem egyneműek, és geometriai hőhidak is mindig lesznek.

Látható tehát, hogy az anyagváltásból adódó hőhidak megszüntetése gondos, körültekintő munkát feltételez. Előbbi esetben arról van szó, hogy a falba olyan anyagot építenek be, melynek a hővezetési tulajdonsága más , mint a falban található többi anyagé, ilyen például a jól ismert . Miért van az, hogy a hőszigetés beépítése ellenére sem sikerül a gondot megszüntetni ? Ennek oka, hogy itt két hőhíd típus is egyszerre jelentkezik! Az erkélylemezt körülvevő hőszigetelő felület esetén, egy keskeny sávnyi homlokzati felülethez egy óriási lehűlő felület tartozik, ez a „ geometriai hőhíd. Hogyan lehet hőhídmentesen építeni? Mint annyi minden más is, a minket körülvevő levegő is egy bizonyos egyensúlyi.

A hőhíd nem feltétlenül hiba!