Alap vasalása

A tervező által kiszámolt anyagszükséglet akár -kal is több lehet a helytelen kivitelezés miatt. Mindez egy napon történt. Kora reggel jött az építész kitűzni az alapot.

Hozott egy hatalmas mérőszalagot, és végül nagyon jó, hogy ott volt Apukám is, akivel a derékszögeket mértük és pontosítottunk. Erre beomlás vagy nagyon laza talaj esetén lehet szükségünk. Az alap mélységével ne spóroljunk! A talaj minőségét, a talajvíz szintjét és a területre jellemző hőmérsékletet is figyelembe kell vennünk! Legjobb, ha a tervezőnk által javasolt méreteket követjük.

Amikre figyelni kell: a . Ha a feltöltés elkészült és tömörsége is megfelelő, akkor kell a feltöltés és az alapok tetejére a vasszerelést elvégezni. Ide megfelelő a hegesztett térháló is, de a háló vasának átmérője nem lehet mm-nél kisebb osztása 150×150-nél nagyobb, Táblákat úgy kell lefektetni, hogy egymást minden oldalon legalább cm-el . Mégpedig soronként szál betonvasat építhet be az alap stabilitása érdekében. Ez persze még nem fogja megakadályozni az esetleges alaprepedéseket, amelyek az egyenetlen talajszerkezet miatt keletkezhetnek a lábazatban. Ezért ez a vasalás még önmagában kevés lesz. A téglakötésbe berakott . Gerenda (más néven szalag) alap az a sávalap, amely pillér- vagy oszlopsort folytonosan, összefüggő teherátadó elemként támaszt alá (12.

ábra). A gerenda alap az épületnek bizonyos mértékű hosszirányú merevséget ad. A vasbeton alaptest térfogata azonos mara de vasalása csökkenthető).

A folyékony friss beton szinte szabadon formázható megfelelő zsaluzat segítségével. Míg a zsalu a kész beton alakját adja, addig a beton belsejében lévő vasalás arról gondoskodik, hogy az egyébként meglehetősen rideg, sokszor törékeny beton sokáig meg is őrizze eredeti alakját, s vele együtt funkcióját . A távolságtartók feladata az acélbetétváz terv szerinti helyzetének a biztosítása építés közben. Az előírt betonfedésnek is meg kell lennie.

A párhuzamosan futó vasalási rétegek távolsága állandó kell maradjon. A felső vasalás zsámolyokkal támasztható alá. Az acélbetétváz kellően merev kell legyen, mert: munkások.

A lábazat vasbetonból készül. Feladatuk a lábazati zsaluzat elkészítése, illetve a vasalás összeszerelése, zsaluzatba helyezése, majd a betonozási munkák. Ide tartoznak az alapozási tervek,.

Az épület kivitelezésénél a legfontosabb betonozási munkákat az alap és a födémkészítésénél kell elvégezni. A lemezalap nagy felületen . Az aljzatbeton vasalása elkészült. Elkészült a zsalukő magasítás. Erős vasalást kapott az alap betonozás. Tervezés és kivitelezés,szerkezet megerősítés,utólagos aláalapozás, repedésvarrás Brutt-Saver technológiával,acél,fa és vasbeton kiváltás, alap ,fal, födém repedések,süllyedések vizsgálata,szakértése,kijavítása,rendbe.

Vasanyagok kedvezményes áron kaphatók. Kivitelezés: vasbeton szerkezetek zsaluzása, vasalása , betonozása, vízzáró szerkezet Penetronnal. A szerkezeti feltárásokra azért van szükségünk, mert egyrészt ritkán állnak rendelkezésre hiteles tervek az épületeinkről, másrészt még ritkább az az eset, amikor egy épület a pontosan követi megvalósításakor a legutolsó tervváltozatot. S ha mindez meg is valósulna, nem mehetünk el a szerkezetek .